SilkRoad Amulet 龍婆壯 Wat Boonyarit 佛曆2561(2018) 帕納萊天神騎鷹神坐拉胡,後四面神 龍婆壯 Wat Boonyarit 佛曆2561(2018) 帕納萊天神騎鷹神坐拉胡,後四面神 天神毗濕奴,又名Phra Narai(帕納萊),能保佑佩戴者事業成功,健康和平安。 鷹神迦樓羅能幫忙佩戴者在工作上增強自信,有助權力、增加財運,甚至能消除障礙。 佩戴拉胡天神能驅走霉運是非,食小人、避險、辟邪 因為拉 Product #: silkroadamulet-龍婆壯 Wat Boonyarit 佛曆2561(2018) 帕納萊天神騎鷹神坐拉胡,後四面神 Regular price: $HKD$250.0 Available from: SilkRoad AmuletIn stock
silkroadamuletSilkRoad Amulet